Lô Container 40HC HALU

Lô Container 40HC HALU vừa về: cont đẹp, giá tốt. Khách có nhu cầu thuê, mua liên hệ trực tiếp:

Công ty cổ phần đầu tư A&M.

Depot : 126 Chùa Vẽ, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.

Tell: 0313.555.329

Trả lời

(*)

Không có bình luận