Tin tức

Lô container 45 feet KKFU

Lô container 45 feet KKFU

Bên em vừa về lô container 45 feet Kline:Cont đẹp, giá tốt. Để có thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp: Công ty cổ phần đầu tư A&M.  Depot : 126 Chùa Vẽ, ...
Ký mã Hiệu Container

Ký mã Hiệu Container

Ký mã hiệu Container Trên container có rất nhiều loại ký, mã hiệu thể hiện những ý nghĩa khác nhau. Tiêu chuẩn hiện hành quy định đối với các ký mã hiệu container là ISO ...
Cấu trúc Container

Cấu trúc Container

Cấu trúc container Container có nhiều loại, mỗi loại có một hoặc một số đặc điểm cấu trúc đặc thù khác nhau (tuy vẫn tuân theo tiêu chuẩn để đảm bảo tính thống nhất và tính ...
Tiêu chuẩn Quốc tế về Container